containers

Containertransport

Om het je nog gemakkelijker te maken regelt ACA zelf het transport over de weg, spoor of binnenvaart. Zo verzekeren wij een vlotte aanlevering van de goederen op de losplaats onmiddellijk na aankomst in de haven, aansluitend op de vertolling.

 

WERELDWIJD NETWERK

ACA koopt en verkoopt containertracties voor goederen afkomstig uit:

  • Europa
  • Azië
  • Amerika
  • Afrika
  • Australië

Ons wereldwijd netwerk

 

TUSSENKOMST IN OPSLAG

ACA komt ook tussen wanneer je goederen even (gekoeld) opgeslagen moeten worden in het depot of herverpakt dienen te worden alvorens ze verder getransporteerd worden. Ook stockbeheer behoort tot de diensten van ACA.